به گزارش روابط عمومی :صبح امروز باحضورسرپرست مدیریت وروسای مراکز خدمات قهستان،طبس مسینا ومیاندشت ، عملکرد 3ماهه سوم مراکزبرگزار ودراین جلسه باتوجه به برنامه های تدوین شده اجرایی که از قبل به مراکز داده شده گزارش گیری به عمل آمد.نصیرائی گفت: روسای مراکز تقويت و تعميم ارتباط مستقيم با بهره برداران ،شناخت توانمنديها و رفع مشكلات كشاورزان درروستاهای  تحت پوشش مراکز را در برنامه های کلاسی وترویجی خود داشته باشند.زیر مجموعه ها

بازدید امروز278
بازدید دیروز310
بازدید هفته1494
بازدید کل133133