به گزارش روابط عمومی ، مهندس علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی درسفر به شهرستان درمیان از روستاهای محروم جلاران ،گل نی وذکری بازدید کرد.دراین بازدید باحضور فرماندار وجمعی از مدیران     دستگاه های اجرائی استان وشهرستان حضور داشتند از مراحل ساخت  62 واحد ازخانه های این روستاها بازدید نمود. بازدید معاون هماهنگی اموراستانداری ازروستاهای گل نی،ذکری وجلاران