به گزارش روابط عمومی ،جلسه کارگروه شهرستانی نظارت بر عملکرد شبکه توزیع آفتکش‌های نباتی با حضوررئیس اداره صنعت ومعدن (نماینده اداره تعزیرات )و پلیس اماکن و نماینده نظام مهندسی و فروشندگی های سموم شهرستان درمیان در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان تشکیل شد.

در این جلسه آقای مهندس ضیائیان احمدی مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان درمیان توضیحاتی در خصوص مباحث  نظارت بر عملکرد شبکه توزیع آفتکش‌های نباتی و اهمیت آن باتوجه به اختصاص ارز دولتی به سموم آفت کش نباتی ارائه کردند و بر لزوم نظارت مستمر بر این امر تاکید نمودند.

سپس آقای دکتر نصیرایی معاون محترم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  ضمن حایز اهمیت شمردن بحث نظارت بر توزیع و مصرف سموم که با سلامت جامعه در ارتباط می باشد، موارد مصوب جلسه استانی و مصادیق تخلفات واحدهای فروشندگی سموم را قرائت نمودند.

درادامه آقای مهندس امیرپور سرپرست محترم اداره تولیدات گیاهی نیز به ارئه صحبت هایی در خصوص مفاد تفاهم نامه نامه فی ما بین سازمان حفظ نباتات ، نظام مهندسی و...  پرداختند و بر لزوم اجرای الزامات قانونی فروشندگیهای سم و تاکید نمودند.

سپس حاضرین در جلسه،  نمایندگان محترم اداره صنعت و معدن و پلیس اماکن شهرستان و فروشندگان محترم فروشگاههای سموم شهرستان دیدگاه های خود را مطرح و موارد ذیل پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت:

  • مقرر شد با عنایت به دستورالعمل سازمان حفظ نباتات در مورد نظارت بر عملکرد شبکه توزیع آفتکش‌های نباتی هر هفته گشت مشترک و بازدید از فروشندگان سم شهرستان صورت پذیرد .
  • حضور منظم مسئول فنی در فروشگاه
  • توزیع سم فقط با نسخه گیاهپزشکی
  • نصب پروانه دارای تاریخ اعتبار فروشگاه  در محل قابل رویت
  • درج اطلاعات مربوط به سموم دریافتی از شبکه های توزیع در سامانه مانیتورینگ قبل از فروش
  • قراردادن فهرست سموم موجود در فروشگاه و درج قیمت فروش هر سم در محل قابل رویت برای مشتری
  • ثبت نوع سم تحویلی و مشخصات بهره بردار ( کد ملی) در سامانه مانیتورینگ ( یا دفاتر مربوطه)
  • عدم توزیع سموم تاریخ گذشته، غیر مجاز و خارج از چرخه قانونی
  • رعایت موارد بهداشتی (تهویه مناسب،دستشویی.جعبه کمکهای اولیه ، کپسول آتش نشانی و...)