به گزارش آوا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی از شرایط ویژه برای پلاک گذاری تراکتورهای کشاورزان استان خبر داد و افزود: با توجه به محرومیت منطقه و خشکسالی های چندین ساله، کشاورزان می توانند تراکتورهای خود را حتی با داشتن 5 روز یا 2 هفته بیمه پلاک گذاری کنند. قوسی در گفتگو با آوا ، توضیحات بیشتری درباره این طرح ارائه داد و بیان کرد: در طرح پلاک گذاری، تراکتورهای زیر 13 سال و بین 13 تا 25 سال، پلاک شده یعنی صاحب هویت دارای سند و برگ سبز می شوند. به گفته وی در گذشته خراسان جنوبی نیز همانند سایر استان ها، برای پلاک گذاری نیاز بود بیمه تراکتور 365 روز باشد و طبیعتا حق بیمه بیشتری پرداخت کنند، اما به دستور مجلس در خراسان جنوبی با 5 روز یا 2 هفته بیمه هم تراکتور پلاک گذاری می شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به این که کشاورزان برای استفاده از این طرح فقط تا 19 آذر فرصت دارند، خاطرنشان کرد: پس از این مدت کشاورز مجبور است برای پلاک گذاری به جای 200 تا 300 هزار تومان، مبلغ 2 میلیون تومان پرداخت کند. قوسی تصریح کرد: با توجه به این که ممکن است در آینده فقط به تراکتورهای دارای پلاک سوخت تعلق بگیرد، پلاک گذاری امری واجب شمرده می شود. وی پیش بینی کرد: طبق بررسی ها تقریبا هزار دستگاه تراکتور دیگر در استان بدون پلاک هستند که مالکان ان هر چه سریعتر باید اقدام کنند.