به گزارش روابط عمومی :اولین جلسه ستاد توسعه گلخانه ای شهرستان با حضور معاون عمرانی فرماندار،مدیرجهادکشاورزی ،بخشداران،مدیران وروسای ادارات شهرستان درمحل مدیریت برگزار گردید.در ابتدا جلسه با تلاوت قرآن آغاز و دکتر نصیرائی معاون فنی اداره ضمن خیر مقدم حاضرین درجلسه گزارشی از اقدامات انجام شده از ابتدای سال در حوزه ترویج وآموزش کشاورزان ارائه دادند.درادامه مهندس امیرپور گزارش کاملی از چگونگی واگذاری قطعات گلخانه مجتمع وشرایط گلخانه های کوچک مقیاس وپرداخت تسهیلات ارائه کردند.مهندس ضیائیان دلیل تشکیل ستاد را باتوجه به وضع موجود کشور وتحریم ها اشاره کردند ویکی از ارکان اقتصادکشور کشاورزی می باشدوتوجه به بهره وری بهتر ازمنابع آب وتولید بیشتر در واحد سطح ولزوم هماهنگ بودن بهتر دستگاههای اجرایی در توسعه گلخانه هاست.در ادامه مهندس مطلبی پوربا اشاره به نگاه ویژه استاندار به کشت های  گلخانه ای  ولزوم تشکیل ستاد گلخانه به طور مستمرو باتوجه به وضع اقتصادکشورو بهره وری از منابع آب لزوم کشت محصولات گلخانه و شناسایی از ظرفیت های دیگر ارگانها در دستور کار قرارگیرد.