به گزارش روابط عمومی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت: با توجه به زمان برداشت زرشک و زعفران، کشاورزان در صورت امکان محصولات خود را از باغ ها و مزارع برداشت کنند.

عصمتی پور تأکید کرد: کشاورزان با توجه به سرمازدگی و وقوع یخبندان برای پیشگیری از وقوع خسارت به محصولات کشاورزی، محصولات برداشت شده را جمع آوری و به مکان های مناسب انتقال دهند.

وی افزود: همچنین آبیاری مزارع در صورت داشتن فرصت دو تا سه روزه تا وقوع یخبندان به کشاورزان توصیه می شود.

عصمتی پور گفت: رعایت تاریخ کاشت مناسب، استفاده از ارقام سازگار، استفاده از کودهای پتاسه و آبیاری نکردن مزارع در شب وقوع یخبندان از مهمترین اقدامات برای کاهش خسارات احتمالی یخبندان است.

وی روشن کردن آتش در اطراف باغ و مزارع با رعایت شرایط زیست محیطی و نکات ایمنی، ایجاد دود، استفاده از دستگاه مه پاش، استفاده از بادشکن های زنده(ازجمله درختان)در اطراف مزارع، کاشت بوته در اطراف مزارع را از دیگر راهکارهای کاهش خسارت سرمازدگی عنوان کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان به گلخانه داران نیز توصیه کرد: سیستم گرمایشی واحدهای گلخانه ای را بررسی و محصولات قابل برداشت را جمع آوری کنند.