به گزارش روابط عمومی : مدیرجهادکشاورزی شهرستان درکارگاه آموزشی روز پنجشنبه روستاهای نوغاب،هندوالان و نوزاد در خصوص توسعه گلخانه های شهرستان باتوجه به برش استانی که 700هکتار تعیین شده است  وسهم 50 هکتاری شهرستان اشاره کردند که هم اکنون با توجه به امکانات کامل مجتمع گلخانه ای شهرستان 13هکتار در این مجتمع آماده واگذاری به متقاضیان است.درادامه دکترنصیرائی ازتولیدات گلخانه ای به عنوان یکی از بخش های مهم کشاورزی و به منظور بهره گیری از حداقل منابع تولید و حصول درآمد کافی برای تولیدکنندگان اشاره وگفت افزایش کیفیت محصول تولیدی از مهم ترین مزایای تولید محصولات گلخانه ای است. وی از ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای کلیه فارغ التحصیلان و كشاورزان اشاره و تشریح کرد: ايجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و كارآموختگان كشاورزی و استفاده از اوقات فراغت كشاورزان در فصل های پاييز و زمستان را باید از مهم ترین مزایای کشت های گلخانه ای قلمداد نماییم.درادامه مهندس امیرپوردرخصوص مراحل ساخت و توسعه کشت ، مباحث فنی واقتصادی گلخانه مطالبی را ارائه نمودند.