به گزارش روابط عمومی در تاریخ 98/9/7 جلسه میزخدمت با بانک کشاورزی وپست بانک در محل مدیریت جهاد کشاورزی برگزار و در ابتدای جلسه آقای دکتر نصیرائی سرپرست محترم جهاد کشاورزی شهرستان ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه، با توجه به برگزاری جلسه شورای مدیران در استان  و رصد میزان جذب تسهیلات بند الف تبصره 18 ، کلیاتی در خصوص دستور کار جلسه و نحوه برگزاری جلسه به صورت هفتگی ارائه نمودند و بیان داشتند که با توجه به برگزاری جلسات میز خدمت درخصوص طرح های معرفی شده ، ضمن مشخص نمودن موانع و مشکلات طرح ، هماهنگی و لزوم پیگیری جدی جهت جذب حداکثری طرح های مذکور را از سوی بانک عامل ، متقاضی  و دستگاه اجرایی را خواستار شدند. سپس روسای محترم بانک کشاورزی  و پست بانک شهرستان نسبت به بررسی، روند جذب و مشکلات هر طرح جداگانه مباحثی را مطرح نمودند و هر طرح به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.