به گزارش روابط عمومی کلاس ترویجی آشنایی با عارضه سقط جنین دام ها و روش های پیشگیری با حضور آقای دکتر عندلیبی (کارشناس محترم اداره کل دامپزشکی استان) در بخش گزیک و در مسجد جامع شهر طبس مسینا برگزار گردید.