به گزارش روابط عمومی ، باعنایت به وجود آلوددگی به بیماری های گوناگون زرشک در برخی از روستاهای شهرستان ، بدینوسیله انتقال نهال و پاجوش از روستای موجود در فایل پیوست ممنوع می باشد.

برای دریافت لیست روستاها بر روی دکمه ذیل کلیک نمائید.

دریافت لیست روستاها