نحوه، مراحل و مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات ساخت گلخانه

1-ثبت درخواست در سامانه تسهیلات بانکی به آدرس :tbanki.maj .ir   

2- دریافت مدارک و تشکیل پرونده توسط واحد تخصصی شامل: مدارک منابع آبی ، اجاره نامه اراضی، انشعاب برق، مساحت گلخانه کمتر از 3000 متر مربع نباشد.

3- تایید واحد طرح و برنامه و ارسال به واحد تخصصی سازمان

4- تایید واحد تخصصی سازمان براساس مستندات پرونده

5- تایید در کارگروه امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان و ارسال به بانک عامل

--

امکان صدور پروانه برای گلخانه‌های از 500 متر مربع به بالا وجود دارد و پرداخت تسهیلات نیز بر اساس میزان احداث مشخص می‌شود.

پرداخت تسهیلات 150 میلیون ریالی قرض‌الحسنه با باز پرداخت 2 ساله برای تشویق متقاضیان در نظر گرفته شده است

پرداخت تسهیلات 10 درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی برای احداث و تجهیز گلخانه‌ها با عاملیت پست بانک هم‌چنین پرداخت تسهیلات 14 درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی برای احداث و تجهیز گلخانه‌ها با عاملیت بانک کشاورزی صورت می‌پذیرد که متقاضیان می‌توانند اقدامات مربوطه را برای دریافت تسهیلات انجام دهند