در هشتمین روز از دهه مبارک فجر پروژه آبیاری کم فشار چاه شماره 3 محمدرسول الله روستای فیض آباد بخش گزیک افتتاح گردید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر پروژه آبیاری کم فشار چاه شماره 3 محمدرسول الله روستای فیض آباد بخش گزیک به نمایندگی از 2 پروژه بخش گزیک افتتاح گردید.
در طی این افتتاحیه که با حضور فرماندار، وجمعی ازمدیران و مسئولین شهرستان، بهره برداری از پروژه آبیاری کم فشار با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و16 میلیون ریال و حجم کار48 هکتار آغاز گردید
با افتتاح این پروژه در روستای فیض آباد ، تعداد 45 خانوار از این طرح ها بهره مند شدند.
یادآور می گردد مجموع پروژه های قابل اجرا در بخش گزیک با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 763 میلیون ریال و حجم کار 93.5 هکتار افتتاح گردید.که در مجموع تعداد 244 خانوار از اهالی روستاهای فیض آباد و دستگرد از مزایای آن بهره مند گردیدند.