در دهمین روز از دهه مبارک فجر پروژه آبیاری کم فشار درخش بخش قهستان افتتاح گردید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان همزمان با دهمین روز از دهه مبارک فجر پروژه آبیاری کم فشار درخش بخش قهستان به نمایندگی از 2 پروژه بخش قهستان افتتاح گردید.
در طی این افتتاحیه که با حضور فرماندار، وجمعی ازمدیران و مسئولین شهرستان، بهره برداری از پروژه آبیاری کم فشار با اعتباری بالغ بر 7871 میلیون ریال و حجم کار 113 هکتار آغاز گردید
با افتتاح این پروژه در درخش ، تعداد 98 خانوار از این طرح ها بهره مند شدند.
یادآور می گردد مجموع پروژه های قابل اجرا در بخش قهستان با اعتباری بالغ بر 8318.2 میلیون ریال و حجم کار 118.2 هکتار افتتاح گردید.که در مجموع تعداد 102 خانوار از اهالی روستاهای درخش و منصور آباد از مزایای آن بهره مند گردیدند.