کشاورزان و باغداران محترم
خواهشمند است برای خرید نهال جدید جهت کاشت و توسعه یا احداث باغ به نکات زیر توجه فرمائید.
• از نهالستان های دارای مجوز جهاد کشاورزی اقدام به خرید نهال کنید.
• برای آشنایی با نهالستان های مجوز دار ابتدا از کارشناسان باغبانی جهاد کشاورزی مشاوره بگیرید.
• نهال خریداری شده از نهال فروشی ها باید دارای لیبل باشد.
• برای تهیه نهال زرشک و عناب حتما از کارشناسان جفظ نباتات جهاد کشاورزی در خصوص سلامت نهال کمک بگیرید.
• برای انتقال و جابه جایی نهال از شهرستانی به شهرستان دیگر باید برای گرفتن گواهی بهداشتی اقدام نمایید

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان