به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان میزان اقلام توزیع شده در طرح تنظیم بازار در ایام نوروز 97 به شرخ ذیل می باشد :

1 سیب درختی 12.985 تن
2 پرتقال 20.724 تن 
3 برنج 40.994 تن 
4 گوشت قرمز منجمد 1.396 تن 
5 گوشت مرغ منجمد 15تن