به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان، مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی شهرستان درمیان در تاریخ 2/2/97 در محل سالن جلسات مدیریت برگزار گردید.