به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان درمیان ، جلسه ستاد ساماندهی و نشست صمیمی  با جوانان شهرستان درمیان در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان با حضور فرماندار شهرستان ، سرکار خانم نخعی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانوانواده استانداری و سایر روسای ادرارت سطح شهرستان برگزار گردید که در این جلسه کارشناس فناوری اطلاعات مدیریت ( آقای غیرتی) بعنوان یکی از جوانان برتر در سطح شهرستان مورد تقدیر قرار گرفت.