به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان ، مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان در روز یکشنبه 2اردیبهشت ماه 1397 برگزار گردید.این مجامع با حضور هوشنگ محمدی مسئول حقوقی امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و قریب به 78درصد از سهامداران در روز یکشنبه 2اردیبهشت ماه 1397 رأس ساعت 10صبح در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان تشکیل شد.در مجمع عمومی عادی سالانه دستورات مجامع شامل ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسان قانونی، حسابرسی درخصوص نحوه عملکرد، بررسی صورتهای مالی اساسی، تراز نامه حساب سود و زیان در رابطه با سال مالی گذشته بررسی های لازمه انجام و تصمیمات لازم اتخاذ شد. همچنین در این مجمع درباره نحوه تقسیم سود و زیان سالانه، انتخاب حسابرسی و بازرسان قانونی و انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای دو سال آینده و برای سایر دستورات مجامع تصمیم گیری لازم به عمل آمد ودر پایان آقایان وحید ضیائیان احمدی و عبدالله سالاری طبس و سیدمحمد عسکری و محمدرضا کیانی و سید عبدالحکیم دادار بعنوان اعضای جدید هیئت مدیره و آقای علی نخعی بعنوان بازرس اصلی از بین سهامداران و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آفاق کاوشگران بعنوان بازرس اصلی انتخاب شدند.

در مجمع عمومی فوق العاده صندوق راجع به نقل و انتقال سهام تعدادی از سهامداران عضو تصمیمات لازم برای فروشندگان و خریداران سهام گرفته شد.