به گزارش روابط عمومی ودرجریان سفر اعضای سفر کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس به استان ، در تاریخ 97/02/20 اعضای این کمیسیون به همراه نماینده محترم مردم شهرستانهای بیرجند،خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی ،قائم مقام امور عشایر کشور،رئیس سازمان امور اراضی کشور، سرپرست محترم معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری،مدیرکل محترم امور عشایر استان و فرماندار محترم شهرستان و سایر مسئولین استانی و شهرستانی از منطقه عشاری پادخل شهرستان درمیان بازدید بعمل آوردند.