به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان، مدیر و همکاران مدیریت در مراسم راهپیمایی روز جهانی  روز جهانی قدس که در شهرستان درمیان برگزار گردید شرکت نمودند.