برای مشاهده مطالب برروی آن کلیک نمائید

اصول مدیریت کرم گلوگاه انار

مرگ را با کمی غفلت به خود نزدیک نکنید

روشهای پیشگیری و نحوه مبارزه با زنگ زرد گندم

مدیریت کنترل زنگ جارویی زرشک

 دستورالعمل زنگ زرشک1

آفت ملخ صحرایی

تهیه نهال سالم

مدیریت کنترل بیماری باکتریایی زعفران

نرم افزار اندروید تشخیص و مدیریت بیماری های مهم گندم

دستورالعمل زنگ زرشک

جابه جایی نهال زرشک

صادرات زرشک وزعفران

استفاده از کارت زرد جهت مقابله با پسیل پسته

راه های مقابله  با سن هاي پسته

آفلاتوکسين پسته

شانکر باکتریایی

جابه جایی پیاز زعفران

نحوه مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی (صمغ زدگی یا جدو)

سمپاشي بي رويه خطری برای سلامتی بشر و محیط زیست

نحوه مبارزه با آفت مگس خربزه

آشنایی با آفت سن گندم  و نحوه مبارزه با آن

اهمیت و نحوه ضد عفوني بذر

کنترل علف هرز جو دره

راهکارهای مبارزه غیر شمیایی با آفات

اقدامات زراعي با هدف کاهش جمعيت علفهاي هرز(جدید)

رعايت بهداشت زراعي به منظور جلوگيري از توسعه آلودگي و پيشگيري از ورود علفهاي هرز  جديد به مزرعه(جدید)

سن غلات(جدید)

مبارزه شيميايي با علف هاي هرز(جدید)

دستورالعمل مدیریت آفات مزارع کلزا 

دستورالعمل مدیریت بیماری های کلزا 

مدیریت کنترل شته مومی کلزا 

دستورالعمل مدیریت علف های هرز کلزا