به گزارش روابط عمومی:کلاس کشت حفاظتی با تدریس مهندس بهزادی که در تاریخ 98/03/01 در مسجد جامع مسک برگزار گردید تعدادی از کشاورزان حضور داشتند ، علاوه بر این کلاس درباره موضاعتی نظیر ( خرید تضمینی گندم ، پلاک کوبی دام های سبک و سنگین ، کشت کلزا ،  تاسیس گلخانه های کوچک مقیاس و تسهیلات ارزان قیمت برای صنایع و مشاغل خانگی ) با حاضران صحبت شد و اطلاع رسانی های لازم انجام گرفت و طبق یک صورت جلسه به امضا همه رسید