به گزارش روابط عمومی مدیرجهاد کشاورزی درمیان در جلسه گزارش گیری مراکز جهاد کشاورزی گفت: مراکز جهادکشاورزی در خط مقدم بخش تولید قرار دارند.

نصیرائی در این جلسه که به منظور ارزیابی و بررسی عملکرد 3 ماهه مراکز جهاد کشاورزی شهرستان درمیان، بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات مراکز برگزار شد.وی ضمن بیان این مطلب در ارتباط با وضعیت تولید محصولات کشاورزی در سطح کشور، افزود: با توجه به بیماری منحوس کرونا، مراکز جهادکشاورزی در خط مقدم تولید حضور دارند و بعد از آن شهرستان ها، ستاد استانی و در نهایت وزارت جهادکشاورزی در راس امور به انجام وظایف قانونی خود مشغول هستند.

نصیرائی در ادامه گفت: با توجه به اینکه این مراکز در صف نخست ارتباط با کشاورزان قرار دارد، ارائه باکیفیت خدمات آن‌ها زمینه رضایتمندی و جلب اعتماد کشاورزان را فراهم می کند و این امر می‌تواند فرآیند ترویج و انتقال دانش و تجربیات کارشناسان را تسهیل کند و توانمندسازی مراکز جهادکشاورزی را راهی برای عملی سازی اهداف تولید ، مانع زدایی وپشتیبانی در بخش کشاورزی است.وی افزود: مراکز به دنبال ارائه خدمات مرتبط باکیفیت و در نهایت افزایش رضایتمندی کشاورزان و بهره برداران است. ازاین رو ضروری است که با بررسی کیفیت خدمت و رضایتمندی در این مراکز ضعف‌ها و قوت‌های آن‌ها شناخته شود تا با برنامه ریزی برای کاهش ضعف‌ها و افزایش قوت‌ها زمینه اجرای هرچه بهتر وظایف سپرده شده فراهم شود.مدیر جهاد کشاورزی درمیان با اشاره به مسئولیت خطیر و نقش اساسی مراکز جهادکشاورزی در رشد و شکوفایی بخش کشاورزی، در پایان گفت: مسئول مرکز جهاد کشاورزی باید در پاسخگویی، مشاوره و ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان و بهره برداران تلاش نموده و درجهت جذب سرمایه گذاری برای توسعه بخش کشاورزی برنامه ریزی و اقدام نمایند.