مدیرجهادکشاورزی درمیان گفت: با توجه به نزدیک شدن عید سعید قربان و افزایش تقاضای حمل دام به مقصد استان سیستان و بلوچستان جهت جلوگیری از بروز مشکلات و نارضایتی دامداران موارد ذیل می بایست مد نظر دامداران قرار بگیرد .

  1. اخذ موافقت نامه حمل دام از اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان
  2. صدور بیمه نامه
  3. نصب پلاک هویت دام
  4. ثبت پلاک هویت در سامانه بیمه ۷۲ ساعت قبل از اقدام به بارگیری

وی درادامه گفت: حتما یک روز قبل از بارگیری هماهنگی لازم با شبکه بهداشت صورت بگیرد و فقط برای دامهای دارای پلاک هویتی امکان صدور مجوز حمل وجود دارد و برای دامهای فاقد پلاک مجوز حمل صادر نخواهد گردید.

نصیرائی در پایان گفت: صدور مجوز فقط برای خودروهای حمل دام دارای کد رهگیری دامپزشکی امکانپذیر بوده و محموله های دام در محل دامپزشکی شهرستان حتما بازدید وسپس مجوز حمل صادر خواهد گردید وهماهنگی‌های لازم با تمامی دست‌اندرکاران شبکه محترم دامپزشکی در روز قبل و بعد از عید سعید قربان به منظور ارائه خدمات دامپزشکی در شهرستان انجام شده است و مراتب جهت اطلاع بهره برداران حوزه دام شهرستان از طرق مختلف اطلاع رسانی گشته است.