مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: آموزشهای مجازی یکی از شیوه‌های مؤثر آموزش کشاورزان در شرایط کروناست که این نوع آموزش ها در شرایط شیوع ویروس کرونا، در حال رواج است.

نصیرائی فعالیتهای آموزشی- ترویجی را یکی از اولویتهای بخش کشاورزی برشمرد و گفت: بیماری کرونا، مانع ادامه آموزشهای بهره‌برداران جویای آموزش نشده است و از ابتدای سال تا کنون اداره آموزش و ترویج این مدیریت با همکاری مراکز جهادکشاورزی شهرستان اقدام به تهیه مطالب آموزشی و توزیع بیش از برشورآموزشی با موضوعات مورد نیاز بهره‌برداران نموده است.

نصیرائی افزود: هدف ترویج به عنوان متولی امر آموزش، توانمندسازی و آموزش بهره‌برداران و دستیابی به یافته های نوین کشاورزی در واحدهای تولیدی است.

وی گفت: مهمترین اقدام برای افزایش تولیدات کشاورزی و ارتقای عملکرد، سرعت‌بخشی به فرایند انتقال اطلاعات و افزایش ضریب نفوذ دانش و توانمندسازی بهره‌برداران در بخش کشاورزی می‌باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان در پایان ضمن اشاره به اینکه آموزشهای مجازی مکمل آموزشهای حضوری هستند نه جایگزین آن تصریح کرد در شرایط حال حاضر و لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی بهترین گزینه برای آموزش می‌باشند که این آموزشها کلیه مخاطبان اعم از بهره‌برداران و زنان روستایی را دربرگرفته و با تهیه فیلم و کلیپ‌های آموزشی، تهیه بروشور و تراکت، نصب اطلاعیه و بنر، وبینارهای آموزشی و استفاده از تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی محقق می‌شوند.