مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت : از ابتدای سال جاری در سطحی معادل 15 هزار هکتار توسط کارشناسان شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی ، مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان ناظر بخش خصوصی  صورت پذیرفته و همچنان در دستور کار این مدیریت می باشد. 

نصیرائی گفت: رصد و پایش کانونهای ملخ  بومی که احتمال تکثیر جمعیت این حشره و تبدیل آن به آفت وجود دارد، در دستور کار جهاد کشاورزی شهرستان درمیان قرار داشته و با جدیت در حال انجام است.  وی افزود از ابتدای سال در سطحی معادل 5 هکتار نیز عملیات مبارزه شیمیایی با ملخ های بومی نیز صورت پذیرفته است

وی همچنین افزود : هر سال اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از طغیان این حشره و تبدیل آن به آفت محصولات کشاورزی، در سطح وسیعی از پهنه‌های استان صورت می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: آفت ملخ بومی در جغرافیای کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی شامل دو گونه مراکشی و ایتالیایی است و کشاورزان و باغداران باید هوشیار باشند و در صورت مشاهده جمعیت ملخ، هرچه سریعتر موضوع را به نزدیکترین مراکزجهاد کشاورزی اطلاع دهند.

اطلاع‌رسانی سریع و به‌ هنگام کشاورزان، عشایر و چوپانان موجب می‌شود اقدام سریع و مناسبی در نخستین مرحله شکل‌گیری کانون ملخ انجام شده و مبارزه موثر برای ریشه‌کنی آفت انجام شود.