به گزارش روابط عمومی کلاس آموزشی احداث گلخانه های کوچک مقیاس با حضور 23 نفر از بهره برداران روستای بورنگ در محل سالن جلسات مرکز در تاریخ 98/5/9 برگزار گردید. در این کلاس علاوه بر مباحث مربوط به گلخانه های کوچک مقیاس در خصوص موضوعات دیگری از قبیل پلاک دار کردن دام ها، کارت شناسایی دامپروی، کشت کلزا، کشت گیاهان دارویی و خرید تضمینی گندم نیز توضیحاتی ارائه شد.