به گزارش روابط عمومی در تاریخ 98/5/7  از پروژه های آب وخاک مرکز میاندشت با حضور مهندس هاشمی رئیس واحد آب وخاک شهرستان بازدید بعمل آمد.درادامه ازاستخر و قنات فیروزدان وقنات علی آباد بورنگ  واستخر روستاهای نیمه راه و خونیکبازجهت بررسی لوله گذاری و انتقال آب، قنات کلاته مزار سفلی مقدر وکلاته غلامرضا مسک جهت احیا و مرمت قنات بازدید شد.