در تاریخ 98/11/10 کشاورزان پیشرو بخش گزیک کلاس مزایای کشت گیاهان دارویی در سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی طبس مسینا  برگزار گردید.بازدید امروز149
بازدید دیروز268
بازدید هفته708
بازدید کل172277